جملات ماندگار

جملات ماندگار

جملات ماندگار افراد معروف و تاثیرگذار را در این دسته بخوانید

جملات ماندگار ماهاتما گاندی جملات ماندگار

۱۰ جمله ماندگار از ماهاتما گاندی

ماهاتما گاندی به حق نه تنها برجسته ترین شخصیت تاریخ هندوستان، بلکه یکی از تاثیرگذارترین شخصیت های تاریخی جهان است. کم تر کسی را می توان یافت که اسم او را نشنیده باشد و او را نشناسد. در این مطلب قصد داریم جملات ماندگار ماهاتما گاندی را با هم مرور کنیم. همراه باشید.