10 ماده غذایی که باعث دفع نیکوتین از بدن می شوند

سلامت و تندرستی

۱۰ ماده غذایی که باعث دفع نیکوتین از بدن می شوند

تقریبا همه ی انسان ها با بدی های دخانیات و مواد آزار رساننده آن ها از جمله نیکوتین و قطران آشنا هستند اما با این حال همچنان میلیون ها نفر در سراسر دنیا به استعمال آن ها می پردازند. برای دفع نیکوتین، این ماده شیمیایی مضر ، راه های متعددی وجود دارد که بهترین آن ها تغذیه سالم و استفاده از مواد طبیعی است. در ادامه با ما باشید تا ۱۰ ماده غذایی که باعث دفع نیکوتین از بدن می شود زا به شما معرفی کنیم.