10 نکته ساده برای لاغری

10 نکته ساده برای لاغری

سلامت و تندرستی

۱۰ نکته ساده برای لاغری

اگر کتاب سینوحه را بخوانید متوجه نکته جالبی میشوید: ” من به دلیل اینکه شکمی بزرگ و فربه و سَری خالی از مو و براق داشتم، مورد توجه زنان مصر بودم “. اما امروزه ارزش ها عوض شده و داشتن بدنی متناسب و بدون چربیِ اضافه چیزی است که هر زن و مردی به دنبال آن است. کم کردن وزن، نیاز به رژیم های اصولی و ورزش منظم دارد. اما اگر در میان روزمرگی هایتان وقت و اراده ی کافی برای ورزش و رژیم های سخت ندارید نگران نباشید. ۱۰ نکته ساده برای لاغری را برایتان بیان میکنم که نیاز به هیچگونه رژیم یا ورزشی ندارد. در ادامه با من باشید.